لیزر رفع مو زائد

لیزررفع مو زائد چیست؟

انواع لیزر، روش، مراقبتها لیزرطول موج مشخصی است ازنوركه كاربردهای مختلفی ازجمله رفع مو زائد دارد. لیزر رفع مو زائد بدن روشی جدید برای از بین بردن موهای زائد بدن است.

انواع لیزر رفع مو زائد

انواع لیزرها با طول موجهای مختلف جهت رفع موهای زائد استفاده می شوند كه هدف آنها جذب نورتوسط مو وتخریب فولیكول مومی باشد. انواع لیزررفع موی زائد شامل لیزرالكساندرایت با طول موج ۷۵۵ نانومتر لیزردایود با طول موج ۸۱۰نانومتر لیزرNd-yag با طول موج ۱۰۶۴نانومتر منبع نوری IPL كه اساسا لیزرنمی باشند.

آیا همه موهای زائد در لیزر درمانی از بین می روند؟

لیزراساسا روش ازبین بردن موهای تیره می باشد وموهای سفید به لیزرجواب نمی دهند ونیزهرچه موها ضخیم ترباشند وپوست روشن ترباشد پاسخ به درمان بهترخواهد بود ولی موهای نرم وكركی ونازك به لیزرپاسخ ضعیف می دهند. قبل ازانجام لیزررفع موهای زائد مشاوره توسط متخصص پوست ضروری می باشد ودرصورت شك به اختلال هورمونی سونوگرافی وآزمایش هورمونی درخواست می گردد واگراختلال هورمونی اثبات شود احتمالا مصرف دارو دركنارلیزرموثراست لیزرجهت رفع موهای نواحی مختلف بدن ازجمله زیربغل شرمگاهی ،پاها، ساعد وبازوهم استفاده می شود.

لیزر رفع مو زائد چند جلسه طول می كشد؟

تعداد جلسات رفع مو زائد بوسیله لیزر درحدود ۴تا ۶جلسه است وفواصل لیزر۱ماه تا ۱.۵ ماه می باشد. لیزرروش دایمی رفع موی زائد نمی باشد بلكه منجربه روش طولانی مدت رفع موهای زائد می شود.

عوارض لیزر رفع مو زائد

لیزر رفع مو زائد  دارای عوارض خاص خود می باشد. عوارض لیزر قرمزی درمحل لیزروایجاد جوش ودرصورت تیرگی پوست احتمال سوختگی پوست وجود دارد كه بدنبال آن لك ایجاد می شود. بهتراست درصورت رویش موها اصلاح با تیغ انجام شودتا موها ضخیم ترباشند وبه لیزرپاسخ بهتربدهند. لیزرمنجربه ناباروری وسرطان نمی شود ولی درحاملگی بهتراست انجام نشود بسته به نوع لیزریك روزتایك هفته قبل ازلیزرباید اصلاح با تیغ انجام شود و۴هفته قبل ازلیزرتماس زیاد بانورآفتاب وبرنزه كردن ممنوع است.

مراقبت ویژه بعد از لیزر رفع مو زائد

بعد ازلیزر رفع مو زائد بهتراست كرم ترمیم كننده تا۵ روزاستفاده شود وضدآفتاب هم باید استفاده شود. بسته به نوع پوست لیزرمشخص وبا طول موج مشخصی ضروری است واین انتخاب برعهده پزشك متخصص پوست ومواست. لیزردرمردان نیزاستفاده می شود.